ZMIANA PRACY – NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK!

Obecna praca nie sprawia Ci satysfakcji, ale nie wiesz, jak ją zmienić? Nie wiesz, co chcesz robić zawodowo i jaka praca sprawiałaby Ci przyjemność? A może boisz się zmiany? Lub masz poczucie, że to, co robisz jest pozbawione celu, ale nie wiesz, co przywróciłoby sens Twojemu życiu zawodowemu? Po publikacji artykułów dotyczących wypalenia zawodowego otrzymałyśmy wiele podobnych pytań. Dlatego proponuję ćwiczenie, które pozwoli Ci przygotować się i zainicjować proces zmiany pracy. Dodatkowym walorem tego zadania jest uświadomienie sobie, jaki cel chcesz osiągnąć, ale też jakie efekty i korzyści uzyskasz dzięki jego realizacji.

Przygotuj kilka kartek A4 i mazak, lub długopis. Twoim zadaniem jest zastanowić się, określić i zapisać na kartkach trzech kluczowych elementów (osobna kartka dla każdego): jaki jest Twój cel, jakie efekt chcesz osiągnąć, a także jakie zasoby będą Cię wspierać w realizacji celu.

CEL

Prawidłowe określenie celu jest niezwykle istotne. Cytując Senekę „Jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”. Podobnie w tym przypadku – jeśli nie wiesz, co chcesz zmienić, zrobić, jakie są twoje zamiary, jak możesz to osiągnąć? W przypadku tego ćwiczenia celem jest zmiana pracy, ale narzędzie to możesz również wykorzystywać pracując nad innymi celami, np. wyjazd w egzotyczną podróż, utrata wagi, nauka gry na gitarze itp. Aby wyeliminować błędy i zapewnić, że sposób zdefiniowania celu będzie wspierał jego realizację, konieczne jest prawidłowe określenie go. Prostym, skutecznym i bardzo popularnym narzędziem wspierającym budowę celów jest SMART. Zgodnie z tą metodą prawidłowo postawiony cel powinien spełniać następujące kryteria:

S – konkretny (ang. specific) – jasno i jednoznacznie sformułowany, nie pozostawiający miejsca na interpretację

M – mierzalny (ang. measurable) – określony tak, aby konkretnie, cyfrowo lub 0 – 1 można było określić stopień jego realizacji

A – osiągalny (ang. achievable) – realny, możliwy do zrealizowania

R – istotny (ang. relevant) – ważny dla osoby go realizującej

T – określony czasowo (ang. time-bound) – mający określony horyzont czasowy, czas jaki przeznaczamy na realizację.

EFEKT

To bardzo istotny etap procesu, który określa stan docelowy, czyli to wszystko, co chcesz uzyskać dzięki realizacji celu. To meta, do której zmierzasz i która świadczy o tym, że osiągnąłeś zakładany cel. Pracując nad określeniem efektu zastanów się:

– jakie skutki chcesz osiągnąć?

– po czym je rozpoznasz?

– jakie przyniosą Ci korzyści?

Pomyśl, czemu chcesz zmienić pracę? Jakie chcesz odniesiesz dzięki temu korzyści? Mogą one być różne, np. lepsze relacje z przełożonym, lub współpracownikami, więcej czasu dla siebie i bliskich, większa satysfakcja finansowa, lepsze samopoczucie, większe możliwości rozwoju… Korzyści są sprawą bardzo indywidualną i może ich być tak wiele, jak osób robiących to zadanie.

ZASOBY

Ten etap służy temu, abyś sobie uświadomił, jakim kapitałem, potencjałem i zasobami dysponujesz, oraz jak możesz je wykorzystać do realizacji obranego celu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele cennych zasobów posiadamy, dlatego bardzo ważne jest, że w tym etapie możesz je sobie uświadomić,  nazwać. Posiadaną wiedzę, umiejętności, kompetencje, doświadczenie, cechy charakteru weryfikujemy przez pryzmat celu, który chcemy osiągnąć. Na ile posiadane zasoby wspierają Cię w jego realizacji, a jakie musisz nabyć, by zmienić pracę, a także by ta zmiana przyniosła oczekiwane przez Ciebie efekty. Warto też, abyś zdefiniował działania, jakie musisz podjąć w celu realizacji celu, w szczególności od czego powinieneś zacząć.

Gotowe? Wypisałeś na osobnych kartkach CEL, który chcesz osiągnąć, EFEKTY, jakie przyniesie i ZASOBY, które wesprą Cię w jego realizacji? Proponuję, abyś wygodnie usiadł w cichym i spokojnym miejscu i zwizualizował sobie korzyści, które przyniesie Ci realizacja wyznaczonego celu. Im bardziej się zaangażujesz w wykonanie tego ćwiczenia, na tym lepsze efekty możesz liczyć. Jeśli zadanie wydaje Ci się trudne to pamiętaj, „nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku” (J. Weiner).

Będziemy bardzo zadowolone mogąc Ci towarzyszyć w tej podróży, również pracując indywidualnie.

Pisz, jeśli  masz pytania, uwagi bądź sugestie dotyczące kolejnych artykułów. Na wszystkie wiadomości chętnie odpowiemy?

Do zobaczenia!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.