K jak KONSEKWENCJA (cykl LIDER, KTÓRY WIDZIAŁ NIEWIDZIALNE)

K jak KONSEKWENCJA (cykl LIDER, KTÓRY WIDZIAŁ NIEWIDZIALNE)

„Najważniejszą rzeczą w wyprawie jest doprowadzenie jej do końca.”
Czyngis – Chan

W poprzednim artykule naszego cyklu wspomniałam o ważności zasady „2xK & 2xR” i opisałam komunikację. Drugie „K” obok komunikacji ? (a także relacji i rytuałów) należy do konsekwencji ?. Jedno słowo, dwa wymiary.
? Oznacza ona wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu oraz ponoszenie skutków podejmowanych decyzji ?. Możemy być konsekwentni i możemy mierzyć się z konsekwencjami swoich działań.

Dlaczego w przypadku pracy w zespołach zdalnych uważam to za kolejne kluczowe zagadnienie?
Konsekwencja jest zawsze ważna w pełnieniu roli lidera, ale w tej szczególnej konfiguracji nabiera dodatkowej mocny i znaczenia. Bycie konsekwentnym nie tylko zbliża nas do realizacji zamierzonego celu ?, ale buduje naszą wiarygodność i zaufanie.
O budowaniu i znaczeniu relacji będzie w kolejnym artykule, ale konsekwencja to fundament, którego nie należy ignorować. To na nim właśnie budujemy kolejne piętra naszych zawodowych więzi. W sytuacji izolacji kiedy naturalne metody relacyjne nie istnieją (brak kontaktu osobistego, brak sytuacji w których nieformalnie nawiązujemy “łączność”, brak możliwości obserwacji ? relacji pomiędzy innymi osobami, brak spontanicznych reakcji, brak mowy ciała), tracimy oparcie i poczucie bezpieczeństwa.
Niby jesteśmy w miejscu, które jest najbardziej sprzyjające (w domu), ale straciliśmy poczucie tego, co tak naprawdę dzieje się w naszej przestrzeni firmowej. Nasza przestrzeń została ograniczona do maili ? i ew. rozmów przez komunikatory ?‍?. Te znowu rzadko kiedy bywają spontaniczne.

Konsekwencja w działaniu pomaga budować poczucie bezpieczeństwa – myślę tu o dotrzymywaniu słowa, wytrwaniu w postanowieniach, byciu punktualnym, braniu odpowiedzialności za swoje czyny.
Będąc liderem tylko w taki sposób można zbudować i utrzymać wysoki poziom zaangażowania zespołu. Lider to osoba na której można i trzeba polegać. Konsekwencja to przede wszystkim wytrwałość w doprowadzaniu rzeczy do końca, podtrzymywania tradycji w budowaniu rytuałów (o tych w ostatnim artykule cyklu), działaniu wbrew swojemu ego i swojej własnej wygodzie.
Wytrwałość w dążeniu pozwala na osiągnięcie celu ?, nie poddawanie się, brak uległości w sytuacjach trudnych i konfliktowych, brak rezygnacji, gdy doświadczysz porażki – to wszystko w konsekwencji zaprowadzi Cię tam dokąd zmierzasz.
Jeżeli Twoim celem jest utrzymanie spójnego i w pełni zaangażowanego zespołu pomimo izolacji, obmyśl takie działania, które będą wspierały komunikację (polecam moje wcześniejsze artykuły z cyklu), a także budowanie relacji i rytuałów. Następnie zapisz je sobie i określ w jaki sposób je wdrożysz.
A potem konsekwentnie realizuj opisane pomysły. Notuj każdy najmniejszy objaw tego, że to działa.
Ale bądź cierpliwy, owoce swojej pracy zobaczysz za jakiś czas.
Potrzeba też wiary, aby być wytrwałym.

Jeżeli masz pytania – jesteśmy do Twojej dyspozycji

No Comments

Post A Comment