K jak KOMUNIKACJA, CZYLI O POTRZEBIE KONTAKTU (cykl LIDER, KTÓRY WIDZIAŁ NIEWIDZIALNE)

K jak KOMUNIKACJA, CZYLI O POTRZEBIE KONTAKTU (cykl LIDER, KTÓRY WIDZIAŁ NIEWIDZIALNE)

“Za potrzebą komunikacji stoi potrzeba dzielenia się. Za potrzebą dzielenia się stoi potrzeba bycia rozumianym.”

Michael S. Sorensen

Dlaczego w przypadku funkcjonowania zespołów rozproszonych komunikacja ? odgrywa kluczową rolę? Odpowiedź jest oczywista – gdyż stanowi fundament działania takiej struktury. O komunikacji – jaka powinna być, co wchodzi w jej skład pojęcia, pisałyśmy już wcześniej i jeszcze wielokrotnie będziemy pisać. Jest to jedna z kompetencji przyszłości i nadal wymaga wielu starań, aby osiągnąć oczekiwany poziom jakości.

Dzisiaj jednak chciałabym skupić się na dwóch aspektach komunikacji pośredniej, czyli takiej, która odbywa się za pomocą urządzeń pośredniczących: po pierwsze, które z elementów prawidłowej i skutecznej mają najsilniejszy wpływ na prawidłowe działanie struktur zdalnych i dlaczego; po drugie, które z nich wymagają zmian w zastosowaniu by być skutecznymi w tej konfiguracji.

Komunikacja to szereg zagadnień, które w całości pozwalają na bycie skutecznym w procesie komunikowania się. Co oznacza bycie skutecznym? Przede wszystkim osiągnięcie celu, który jest pierwotną przyczyną naszej potrzeby sformułowania komunikatu tj.: uzyskanie informacji, przekonanie kogoś do swojej racji, wodowanie działanie i wiele innych. Oto główne elementy procesu komunikacji: 

? aktywne słuchanie,

? zadawanie pytań,

? zdobywanie i utrzymywanie uwagi odbiorcy,

? negocjacje,

? radzenie sobie z konfliktem interpersonalnym,

? unikanie targowania się,

? budowanie linii argumentacyjnej,

? radzenie sobie z obiekcjami i oporem,

? umiejętność zadawania pytań i parafrazowanie,

? zarządzanie filtrem percepcji,

? okazywanie empatii,

? rozumienie wspólnego celu,

? rozumienie zasad rozwiązywania konfliktu,

? komunikacja bez przemocy (NVC)

? wsparcie wizualne.

Z mojego doświadczenia wynika, że kluczowy wpływ na sukces komunikacyjny w pracy zespołów zdalnych ma umiejętność lidera do zbudowania nowych nawyków w zespole i dostosowanie utartych sposobów działania.  To, co odgrywa kluczową rolę to przede wszystkim umiejętność aktywnego słuchania, okazywanie empatii, utrzymywanie zaangażowania rozmówców i zdolność do wykorzystywania technologii w tym narzędzi wizualnych.

Większość z nich w przypadku pracy w zespole zdalnym nie wymaga większych zmian. Jednakże kilka z nich będzie potrzebowała dostosowania do tej szczególnej sytuacji. Są to:

? aktywne słuchanie, kiedy to mowa ciała traci na znaczeniu, a dystrakcje zyskują. 

? zdobywanie i utrzymywanie uwagi odbiorcy, w sytuacji kiedy albo jedynie się słyszymy lub widzimy na ekranie, co utrudnia kontrolę tej uwagi

?‍♀️ okazywanie empatii, które w tym przypadku zyskuje na znaczeniu, ale okazuje się zbyt skomplikowane w kontakcie pośrednim

? wsparcie wizualne, które m.in. pomoże nam zniwelować powyższe trudności

Komunikacja to klucz do sukcesu zespołów rozproszonych. Właściwie w tym przypadku wszystko opiera się o nią: relacje, które stanowią o sile zespołu, wiedza i aktualność posiadanych informacji, delegowanie zadań i ich realizacja zgodnie z oczekiwaniami. 

Dlatego w pierwszej kolejności zadbajmy o te elementy, które budują skuteczny proces komunikowania się. 

? Jeżeli masz pytania, chciałabyś/-łbyś się z nami skonsultować, zapraszamy do kontaktu.

No Comments

Post A Comment