JAK TRZCINA NA WIETRZE

JAK TRZCINA NA WIETRZE

„Elastyczność to zdolność do skutecznego działania w zgodzie z własnymi wartościami, niezależnie od warunków, jakie panują wokół człowieka i co dzieje się w jego wnętrzu.”

– Małgorzata Łuba

Kontynuujemy omawianie poszczególnych znaczeń w akronimie słowa SELFLESS, które cechuje przywódcę służebnego. Było już o sile (S jak „strenght”), entuzjazmie (E jak ”enthusiasm”) i miłości (L jak „love”). Litera„F” reprezentuje słowo „flexibility”, czyli elastyczność. Czymże jest owa elastyczność i dlaczego jest tak istotna w rozważaniach na temat przywództwa?Jak ją uzyskać?

Raj Sisodia, twórca akronimu twierdzi, że elastyczność to „umiejętność płynnego przełączania się między różnymi trybami działania, kiedy wymaga tego sytuacja i kontekst”[1].

W 1987r. Warren Bennis i Burt Nanus w swojej teorii przywództwa użyli czterech zwrotów w celu opisania ogólnych warunków i sytuacji jako kontekstu. Dzisiaj znamy je jako akronim: VUCA, gdzie V reprezentuje zmienność (volatility), U – niepewność (uncertainty), C – złożoność (complexity) i A – niejednoznaczność (ambiguity).

Świat VUCA to świat mało przewidywalny, złożony, nacechowany dużą dynamiką zmian, które są niedookreślone. Organizacje używają tej koncepcji jako odnośnika w planowaniu i modelowaniu swoich strategii, przewidywaniu problemów, wyciągnięciu prawidłowych wniosków z popełnianych błędów i zrozumienia zależności między przyczyną i skutkiem.

Dlatego umiejętność bycia elastycznym jest kluczową i niezbędną cechą każdego współczesnego lidera. Jest odpowiedzią na pierwiastek VUCA i szereg powiązanych z nim problemów świata biznesu takich jak m.in.  prawdopodobieństwo nieoczekiwanych zdarzeń i ich konsekwencje wpływające na stan gospodarki (pandemia koronawirusa), dynamika zmian i ich siła (sankcje wprowadzane przez rządy lub ich wygaszanie), nakładanie się różnych problemów i zamieszanie w ramach całej organizacji oraz interpretacja otaczającej nas rzeczywistości.

Co oznacza zatem bycie elastycznym liderem?  W rozumieniu tego aspektu pomoże nam koncepcja psychologiczna oparta na koncepcji elastyczności psychologicznej zdefiniowanej przez amerykańskich psychologów – twórców kierunku psychoterapii opartej na zaangażowaniu i akceptacji – StevenaHayes’a, Kelly’egoWilson’a i Kirka Strosahl’a, Wg nich elastyczność to „świadomy i pełny kontakt człowieka ze światem”. Wiążą ją z otwarciem, obecnością, świadomością i zaangażowaniem się.

Otwarcie to akceptacja i świadome wyrażenie zgody na otaczającą nas rzeczywistość i trudności, które ze sobą niesie.  To również umiejętność oddzielenia się od własnych myśli, zdystansowania się do nich i zobaczenia ich takimi jakimi są, a nie jakie znaczenie im nadajemy.

Obecność i świadomość to kontakt z rzeczywistością „tu i teraz”, chwilą trwającą i doświadczanie tego co się dzieje wszystkimi zmysłami i w pełni świadomie.

Zaangażowanie to przede wszystkim identyfikacja wartości, które nadają kierunek, sens i priorytety naszym działaniom. I to co dopełnia ten obraz to podejmowanie konkretnych działań zgodnych z wartościami i wyborami, które dokonaliśmy wcześniej w oparciu o akceptację i doświadczanie w dystansie tego, co aktualnie trwa wokół nas.

Tak jak trzcina na wietrze, reaguje w jednym konkretnym momencie i poddaje się kierunkowi i naciskowi powietrza, zawsze wracając do tej samej postawy. Tak i liderzy narażeni na nieprzewidywalne warunki powinni reagować i dostosowywać swoje działania i wdrażać je w życie, ale zawsze w oparciu o stałe wartości, pozwalające nadal im być taką trzciną na jaką wyrośli.

Bycie elastycznym nie oznacza bycia chorągiewką na wietrze i ustawianie się tak, jak wiatr zawieje. Chorągiewkę na dachu odróżnia od trzciny to, że ta nie nagina się do otaczających ją warunków. Ona po prostu się poddaje. I nie posiada pierwotnego kręgosłupa, który pozwala jej zachować swój unikalny kształt i kierunek. Trzcina i owszem.

Jeżeli chcesz zweryfikować swoje zdolności do bycia elastycznym, zapraszamy do kontaktu!

[1] „Przywództwo służebne to przywództwo świadome”, R. Sisodia w „ServantLeadership w praktyce” pod redakcją K. Blancharda, R. Broadwell; wyd. mt biznes 2019

No Comments

Post A Comment