JAK MOGĘ POMÓC? CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ WYŻSZY POZIOM PRZYWÓDZTWA CZ. 2 – TALENT KOMUNIKATYWNOŚĆ.

JAK MOGĘ POMÓC? CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ WYŻSZY POZIOM PRZYWÓDZTWA CZ. 2 – TALENT KOMUNIKATYWNOŚĆ.

” To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.”

– Jonathan Carroll

Wg Instytutu Gallupa talent komunikatywności należy do domeny talentów wpływu. W tej domenie znajdziemy nie tylko komunikatywność, ale także talent Rywalizacji, Czaru czy Poważania. Ale tymi talentami zajmę się później.

Jak definiuje umiejętność komunikatywności Clifton? Otóż prosto – osoby z tym talentem potrafią w prosty sposób przekładać myśli w słowa. To idealni partnerzy do konwersacji, a także świetni prezenterzy. To osoby, które doskonale się czują, gdy mogą:

? wyjaśniać

? opisywać

? występować publicznie

Dla takich osób pomysły, które posiadają wymagają ożywienia. Stąd nieodparta potrzeba by je wygłaszać i przyoblekać w słowa. Zważywszy na fakt, że mówimy tu o talencie a nie o łatwości w wysławianiu się lub o potrzebie tzw. „gadulstwa”, to w jaki sposób te osoby dokonują transformacji myśli w słowa, jest znamienna. Na tym polega ten dar, gdyż nie zawsze ilość słów oddaje jakość przekazu. W tym przypadku mówimy o czymś odwrotnym. Dobór wyrażeń, umiejętność opowiedzenia historii, zadawania angażujących pytań jest wyróżnikiem. Takie osoby w naturalny sposób znajdują odpowiednie słowa, przykłady i sposoby komunikowania pomysłów, które noszą w sobie. Co więcej, odpowiednio dobierając pytania, angażują słuchających w taki sposób by osiągnąć zamierzony cel.

Jak więc talent komunikatywności może wspierać transformację w lidera służebnego? Które cechy mogą być wspierane przez dobrze rozwiniętą umiejętność wyrażania emocji i tym samym, wywierania wpływu na odbiorcę?

W kilku poprzednich wpisach opisałam cechy lidera służebnego. Teraz chciałabym wspomnieć o 4-ech, które mogą czerpać z talentu komunikatywności. Są to:

? perswazja (http://obserwatoriumrozwoju.pl/etos-patos-logos/)

? słuchanie i ? powiernictwo –  (http://obserwatoriumrozwoju.pl/sluchac-jak-to-latwo-powiedziec/)

? świadomość (http://obserwatoriumrozwoju.pl/wiem-ale-nie-znam-slow-kilka-o-nas/)

Wręcz oczywistym staje się fakt, iż umiejętność perswazji nie może się obyć bez zdolności do skutecznej i efektywnej komunikacji. Jeżeli chcesz wpływać na innych, kreować rzeczywistość i zmienić status quo, komunikacja to najsilniejsze narzędzie by to osiągnąć.

Słuchanie i bycie powiernikiem – umiejętność komunikacji to też opisywane przeze mnie wcześniej aktywne słuchanie. Aby poszerzać swój zasób wiedzy, historii i przykładów, którymi możesz się posługiwać podczas tworzenia swoich wystąpień, musisz być cierpliwym i wytrwałym słuchaczem. I odwrotnie – dojrzały talent komunikatywności samoistnie nastawi Cię w tryb słuchania co w przypadku transformacji w lidera służebnego jest kluczowe do zdobycia zaufania osób, którym przewodzisz.

Dlaczego talent komunikatywności pomaga w rozwoju samoświadomości? Niedojrzały talent to dominacja osoby mówiącej nad odbiorcami. To budowanie przekazu, które nie jest zrozumiały ani co do intencji ani co do oczekiwań. Jeżeli posiadając ten talent nie otrzymujesz zrozumienia czy Twoje przekazy nie wpływają na działania słuchających, warto sobie zadać pytanie co takiego musisz zmienić i nad czym popracować w swoim wnętrzu by w pełni korzystać ze swoich mocnych stron.

Jeżeli Twój talent jest już dojrzały warto sobie stawiać cele, które będą rozwijać Twoje wnętrze. Z takim talentem możesz osiągnąć wiele jako lider służebny. Posiadasz wpływ na innych, potrafisz przyciągnąć uwagę i skutecznie przekonujesz do pomysłów, które są dla Ciebie ważne. Sprawdź gdzie jest granica Twoich możliwości. Dzięki temu Twoja świadomość o sobie samym będzie wzrastać. A tego potrzebuje każdy servant leader.

KOMUNIKATYWNOŚĆ nie jest najczęściej spotykanym talentem: jest na 14 miejscu w populacji kobiet i na 22 w populacji mężczyzn. Na 20 002 953 respondentów ten talent plasuje się na 22 miejscu[i]!  Nie ma kraju w którym jest w pierwszej 5-tce. Najwyżej, bo aż na 8 miejscu możemy ją zaobserwować w Chorwacji i Turcji. W Niemczech jest na miejscu 9. W Austrii i Szwecji – na 10.

W Polsce niestety komunikatywność plasuje się dopiero na 17 miejscu, czyli w połowie stawki.

Jeżeli chcesz popracować ze swoimi talentami by wzmocnić cechy lidera – zapraszam do kontaktu:  pdebska@obserwatoriumrozwoju.pl

 

 

 

 

[i] https://www.strengthsasia.com/cliftonstrengths-theme-frequency-all-countries-20-million-people-strengthsfinder/

No Comments

Post A Comment