Doradztwo biznesowe

DORADZTWO BIZNESOWE, czyli diagnoza potrzeb biznesowych organizacji i zaprojektowanie konkretnych działań w wybranych obszarach wraz z planem ich wdrożenia.

Dzięki naszym projektom uzyskasz możliwość zwiększenia efektywności swojej organizacji, usystematyzowania kluczowych procesów, osiągniesz zgodność z przyjętymi standardami.

Każda z nas dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, spraw obszaru prawa pracy oraz szeroko rozumiane procesy operacyjne takie jak: obsługa klienta, obsługa posprzedażowa nie stanowią dla nas tajemnicy. Budowałyśmy niejedną kulturę organizacyjną, wdrażałyśmy projekty oceny rocznej, opisu stanowisk. Współtworzyłyśmy misje i cele organizacji. Usprawniałyśmy procesy, automatyzowałyśmy procedury.

Dzisiaj możemy zrobić to dla Twojej Firmy. Nie musisz mieć rozbudowanych zespołów specjalistów, utrzymywać dodatkowe struktury, aby zająć się stworzeniem i wdrożeniem praktyk na miarę dużych korporacji. Dzisiaj możesz skorzystać z naszego bagażu doświadczeń. Zgodnie z potrzebami Twojej organizacji przygotujemy to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele.
Dzięki współpracy z nami uzyskasz inny poziom dojrzałości organizacji. Unikniesz ryzyk takich jak spadek motywacji pracowników, utratę oszczędności, większe koszty.

HR / organizacja

 

Najcenniejszym zasobem każdej organizacji jest kapitał ludzki. To pracownicy, dzięki swoją wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu, tworzą organizację i jej wartość, zarządzają jej zasobami materialnymi i niematerialnymi oraz stanowią główny czynnik rozwoju. Stąd tak ważne jest prawidłowe i skuteczne zarządzanie nimi. Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim polega na optymalnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności pracowników na drodze do osiągnięcia celów całej organizacji, przy równoczesnym zaspokajaniu potrzeb pracowników.

 

Polityka personalna

Polityka Personalna jest elementem
strategii firmy…

 

Strategia rekrutacyjna

Nieustannie rosnąca konkurencja
na rynku pracy powoduje…

 

Proces adaptacji

Zgodnie z badaniami już
w ciągu początkowych 6 miesięcy…

 

Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy to
dokument zawierający kluczowe…

 

Strategia szkoleń i rozwoju

Czy wiecie Państwo,
że każda złotówka przeznaczona…

 

System okresowej oceny pracy

Ocena okresowa to jedno
z podstawowych narzędzi zarządzania…

 

Ścieżki rozwoju kariery

Dobra sytuacja gospodarcza
powoduje, że już od paru lat…

 

Zarządzanie talentami

Realia gospodarcze i biznesowe
stawiają coraz większe wymagania…

 

Plany sukcesji

Sytuacja kadrowa w firmie
jest stabilna, a kluczowe stanowiska…

 

Strategia wynagradzania

Wynagrodzenia stanowią jeden
z największych kosztów pracodawcy…

 

Mapy procesów

Realia gospodarcze i biznesowe
stawiają coraz większe wymagania…

 

Operacyjne / obsługa klienta

 

Wbrew obiegowej opinii nie tylko działom sprzedaży firmy zawdzięczają swój sukces. Niestety cały czas obserwuje się tendencję niedowartościowania przez organizacje działów zajmujących się obsługą posprzedażową. A sukces poznaje się po tym jak się kończy, a nie jak zaczyna.

 

Audyt procesów operacyjnych

Zmiana jest nieodłącznym elementem
rozwoju. Stojąc w miejscu, tak naprawdę…

 

Tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji wykonawczych

Każda organizacja opiera się
na fundamentach, zasadach…

 

Prowadzenie projektów operacyjnych

Lean, Agile i SCRUM,
Six Sigma, Prince2…

 

Tworzenie i zarządzanie kluczowymi wskaźnikami wydajności

Jednym z głównych zadań osób
zarządzających organizacją jest posiadanie…

 

Zarządzanie zespołami rozproszonymi

Globalizacja pozwala nam na działanie
na większą skalę. Popularne dzisiaj…