Coaching

Coaching to metoda ukierunkowana na osiąganie celów. To świadomy i kompleksowy proces, który wspiera organizacje i jednostki w procesie zmiany i rozwoju.

 

Ideą i zaletą coachingu jest znalezienie optymalnych rozwiązań, wzmocnienie oraz wspieranie w samodzielnym dokonywaniu decyzji w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby, przy pomocy narzędzi indywidualnie dobranych do potrzeb i realizacji wyznaczonego celu.

 

Dzięki coachingowi zdiagnozujesz swoje potrzeby, ustalisz cele, zoptymalizujesz działania, podejmiesz decyzje i w pełni skorzystasz ze swoich umiejętności.

 

Jak coach (ang. powóz, dyliżans) przewozi z miejsca na miejsce, tak my przeprowadzimy Cię przez proces zmiany w sposób skuteczny i etyczny, w poszanowaniu Twoich wartości i potrzeb.

 

Naszym klientom proponujemy:

 

Business coaching / coaching menedżerski – adresowany do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz osób zarządzających organizacjami. Skoncentrowany na takich kwestiach jak przywództwo, strategia, kierowanie firmą/działem, budowanie zespołu, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zwiększenie osobistego wpływu.

 

Life coaching / coaching indywidualny – skierowany do klientów prywatnych. Praca skupia się na rozwiązaniu indywidualnych problemów takich jak zwiększenie poczucia własnej wartości, polepszenie relacji z innymi, znalezienie celu i radości w życiu, rozwiązanie konfliktu, poradzenie sobie ze zmianą, zdobycie potrzebnych umiejętności.

 

Career coaching / coaching rozwoju kariery zawodowej – adresowany do osób, których celem jest zmiana pracy lub zawodu, a także zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy. Skoncentrowany na diagnozie indywidualnych wartości, zasobów i potrzeb i na tej bazie wypracowaniu optymalnej drogi rozwoju zawodowego.

Formularz kontaktowy